Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava polaznike sedme generacije UEFA „B“ licence da će se realizacija prvog semestra za grupu A kandidata održati od 22. do 27. decembra 2017. godine u hotelu „Palma“ u Tivtu.

Realizacija prvog semestra za polaznike sedme generacije UEFA „B“ licence za grupu B kandidata održaće se od 15. do 20. januara 2018. godine u hotelu „Magnolija“ u Tivtu.

Kandidati su obavezni da izvrše uplatu prve rate školarine u iznosu od 200 eura na žiro račun 525-275-92 Centar za edukaciju trenera FSCG. Rok za uplatu školarine je 20. decembar 2107. godine (grupa A), odnosno 15. januar 2018. godine (grupa B). Kandidat koji ne uplati prvu ratu do navedenog datuma biće brisan sa spiska primljenih kandidata i smatraće se da je odustao od školovanja.

Kandidati sami snose troškove boravka u hotelu (30 eura dan) i dužni su da ponesu sportsku opremu (patike i kopačke), dok će ostatak opreme dobiti po dolasku u hotel. Kandidati moraju biti zdravstveno i kondiciono spremni za praktičan rad i moraju imati lap top računar tokom predavanja.

Kandidati su obavezi da dođu u nevedene hotele  u Tivtu u petak 22.decembra 2017 i ponedeljak 15. januara 2018. godine do 17.00 časova.

Spisak kandidata po grupama: 
- GRUPA A
- GRUPA B

Centar za edukaciju trenera FSCG
Direktor,
Dr Niko Raičković