Delegacija Centra za edukaciju trenera FSCG boravila je od 11. do 14. decembra na seminaru „Fitness for football“ koji je organizvoan u Sent Džorž parku u Engleskoj.

U sklopu seminara organizovana je radna posjeta fudbalskom klubu Stouk Siti ,članu Premijer Lige, gdje je predstavljena fudbalska filozofija njihovog rada, a odgledan je i analiziran trening njihovih selekcjia kako sa fizičkog ,tako i sa tehničko-taktičkog aspekta.

- Na seminaru su elaborirane teme iz oblasti kondicione pripreme, uz učešće vrhunskih predavača UEFA kao i eminentnih predavača iz Engleskog fudbalskog saveza i stručnjaka koji rade u klubovima Premijer lige Engleske. Tokom seminara razgovaralo se o modelima razvoja kondicije u zemljama učesnicama, prezentovani su aktielni trendovi u Engleskoj koji se posebno odnose na teme razvoja kondicije u sklopu integrisanog fudbalskog treninga, monitoringa opterećenja, periodizacije kondicije, uloge multidisciplinarnih stručnjaka i nauke u fudbalskom sportu, rekao je Niko Raičković, direktor Centra za edukaciju trenera FSCG.

Po ocjeni organizatora naša delegacija, koju su sačinjavali dr Niko Raičković, dr Kosta Goranović i Boris Ljutica, imala je zapaženu prezentaciju i ukupnu aktivnost u radnim grupama. Značajan materijal sa ovog seminara biće prezentovan na u Centru za edukaciju trenera FSCG na svim nivoima edukacije trenera.