Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Crne Gore održane 01.11.2017. godine u Podgorici.

Omladinska liga

Opomenuti igrači na utakmicama 10. kola Omladinske lige Crne Gore: Muković Fatih - FK „IBAR“; Dragaš Marko, Kovačević Borko - FK „PETROVAC“; Vraneš Andrej, Mršulja Stefan, Stanišić Nikola - FK „GRBALJ“; Brajić Nikola, Džafić Rijad, Ćorović Almedin - FK „JEDINSTVO“; Dušaj Ljeon, Ljuljanović Damir, Đoljević Franjo, Prenkočević Martin, Jovanović Anđelko - FK „DEČIĆ“; Marušić Aleksa, Mićunović Ivan - FK „SUTJESKA“; Stupar Adam – FK „RUDAR“; Kontić Bojan - FK „CETINJE“; Ceklić Zvonko, Kontić Davor - FK „ZETA“; Perišić Slobodan, Stanišić Luka, Filipović Filip - FK „MLADOST“; Milačić Vuk, Tomašević Jovan, Vukčević Stojan - FK „KOM EUROZOX“; Miljević Nikola - FK „ISKRA“; Đuranović Ognjen - FK „ČELIK“; Kojić Almas - FK „JEZERO“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Dragaš Marko, Kovačević Borko - FK „Petrovac“; Dušaj Ljeon, Prenkočević Martin - FK „Dečić“; Stupar Adam - FK „Rudar“; Perišić Slobodan - FK „Mladost“; Vukčević Stojan - FK „Kom“;

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Kojić Almas - FK „Jezero“.

- Shodno članu 59  stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG  FK „Dečić“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 10. kola Omladinske lige Crne Gore odigrane između FK „Dečić“ - FK „Sutjeska“.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG Mićunović Ivanu- igraču FK „Sutjeska“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na tri utakmice zbog nesportskog ponašanja - vrijeđanja sudije utakmice  na utakmici 10. kola Omladinske lige Crne Gore odigrane između FK „Dečić“ - FK „Sutjeska“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 30.10.2017. godine.

- Shodno članu 62 Disciplinskog pravilnika FSCG Ceklić Zvonku- igraču FK „Zeta“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja  na tri utkmice zbog fizičkog napada - udaranja protivničkog igrača otvorenom šakom u predjelu vrata na  utakmici 10. kola Omladinske lige Crne Gore odigrane između  FK „Cetinje“ - FK „Zeta“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 28.10.2017. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG Darmanović Milošu - igraču FK „Kom Eurozox“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja  na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 10. kola Omladinske lige Crne Gore odigrane između FK „Mladost“ - FK „Kom Eurozox“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 29.10.2017. godine.

Futsal

Opomenuti igrači na utakmicama 6. kola Futsal lige Crne Gore: Pejović Igor - KMF „MILITARY FUTSAL TEAM“; Radonjić Radovan - KMF „BRSKOVO“; Kostić Miloš - KMF „MIRABILE MODA“; Nikolić Miloš - KMF „STUDENTSKI DOM“; Bojović Aleksandar - KMF „BERANE“; Ćalasan Dejan – KMF „BAJO PIVLJANIN“; Janjušević Boćidr - KMF „ČELIK“; Bajić Igor - KMF „CEZAR“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (dvije javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Kostić Miloš - KMF „Mirabile moda“; Bajić Igor - KMF „Cezar“.

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (četiri javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Pejović Igor - KMF „Military futsal team“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG  Bošković Ratku - igraču KMF „Nikšić“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 7. kola Futsal lige Crne Gore odigrane između KMF „Nikšić“ - KMF „Jedinstvo“ i nema pravo nastupa u narednom kolu Futsal lige Crne Gore. Disciplinska mjera teče od 29.10.2017. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG Božović Bobanu - igraču KMF „Military futsal team“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 7. kola Futsal lige Crne Gore odigrane između KMF „Military futsal team“ - KMF „Brskovo“ i nema pravo nastupa u narednom kolu Futsal lige Crne Gore. Disciplinska mjera teče od 28.10.2017. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović