Na osnovu člana 134 i člana 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, Disciplinska komisija FSCG na sjednici održanoj 30.05.2024. godine, donijela je sljedeće odluke.

Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv:

- FK ,,Budva" zbog učešća u neregularnosti utakmice, na način što je poslužio drugom i oštetio drugi klub i povrijedio takmičenje i Pravila fudbalske igre na utakmici 3. kola Baraža za popunu 2.CFL, između FK „Budva“ – FK „Zeta“, čime bi počinio prekršaj iz člana 92 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Stijepović Marka, igrača FK „Budva“, zbog učešća u neregularnosti utakmice, na način što je poslužio drugom i oštetio svoj i drugi klub, povrijedio takmičenje i Pravila fudbalske igre na utakmici 3. kola Baraža za popunu 2.CFL, između FK „Budva“ – FK „Zeta“, čime bi počinio prekršaj iz člana 92 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Stijepović Marko shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG i nema pravo igranja na zvaničnim utakmicama kojima rukovodi FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke.

- FK „Zeta“ Golubovci zbog učešća u neregularnosti utakmice, na način što je poslužio drugom i oštetio drugi klub i povrijedio takmičenje i Pravila fudbalske igre na utakmici 3. kola Baraža za popunu 2.CFL, između FK „Budva“ – FK „Zeta“, čime bi počinio prekršaj iz člana 92 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Raičević Danila i Matanović Bojana, igrača FK „Zeta“, zbog učešća u neregularnosti utakmice, na način što su poslužili drugom i oštetili svoj i drugi klub i povrijedili takmičenje i Pravila fudbalske igre na utakmici 3. kola Baraža za popunu 2.CFL, između FK „Budva“ – FK „Zeta“, čime bi počinili prekršaj iz člana 92 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduju se Raičević Danilo i Matanović Bojan shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG i nemaju pravo igranja na zvaničnim utakmicama kojima rukovodi FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović