Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 16.05.2024. godine u Podgorici.

Druga omladinska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 28. kola Druge omladinske lige Crne Gore: Marković Ramo, Kastrat Arslan, Vucetoviq Senid, Vreva Alija – FK “JEZERO”; Papović Vuk, Milović Bogdan, Perović Pavle, Nikolić David – FK “POLET STARS”; Dacić Luka, Leković Đorđe, Vuković Atanasije – FK “MORNAR”; Božović Pavle – FK “INTERNACIONAL”; Bujišić Lazar, Bošković Matija, Bulatović Bane – FK “BRSKOVO”.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u prvom kolu za takmičarsku 2024/2025. godinu nemaju pravo nastupa igrači: Kastrat Arslan, Vreva Alija – FK „Jezero“; Dacić Luka – FK „Mornar“; Bujišić Lazar – FK „Brskovo“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u prvom kolu za takmičarsku 2024/2025. godinu nema pravo nastupa igrač: Leković Đorđe – FK „Mornar“.

Plej-of Futsal lige Crne Gore

Opomenuti igrači na prvoj utakmici finala plej-ofa Futsal lige Crne Gore: Spasojević Marko, Cimbaljević Nikola – KMF „TITOGRAD 081“; Davidović Goran, Ćalasan Novica, Durutović Mirko, Durutović Neđeljko – KMF „BAJO PIVLJANIN“.

Opomenuti zvaničnici kluba: Mitrović Aleksandar – KMF „Titograd 081“; Dondić Milivoje – KMF „Bajo Pivljanin“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (četiri javne opomene), na drugoj utakmici finala plej-ofa nema pravo nastupa igrač: Durutović Mirko – KMF „Bajo Pivljanin“.

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), na drugoj utakmici finala plej-ofa nema pravo nastupa igrač: Ćalasan Novica – KMF „Bajo Pivljanin“.

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), na drugoj utakmici finala plej-ofa nema pravo nastupa igrač: Cimbaljević Nikola – KMF „Titograd 081“.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, Cicmil Nikoli zvaničniku KMF „Bajo Pivljanin“ izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na dvije utakmice zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja sudije utakmice na prvoj utakmici finala plej-ofa Futsal lige Crne Gore, odigrane između KMF „Titograd 081“ - KMF „Bajo Pivljanin“ i nema pravo obavljanja funkcija sve dok disciplinska mjera traje. 

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, Kandić Mitru – zvaničniku KMF „Bajo Pivljanin“ izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na dvije utakmice zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja sudije utakmice na prvoj utakmici finala plej-ofa Futsal lige Crne Gore, odigrane između KMF „Titograd 081“ - KMF „Bajo Pivljanin“ i nema pravo obavljanja funkcija sve dok disciplinska mjera traje. 

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović