UEFA Grassroots mentor Vladimir Luptak boravio je tokom posljednja dva dana u posjeti Fudbalskom savezu Crne Gore.

Grassroots odjeljenje Fudbalskog saveza u procesu je izrade Strategije baznog fudbala do 2028. godine, što je bila prilika da UEFA Grassroots mentor Vladimir Luptak podijeli dragocjena iskustva i uputi korisne savjete koji će biti od značaja u procesu izrade same strategije.

Tokom boravka u Podgorici gospodin Luptak imao je priliku da razgovara sa rukovodstvom Saveza, članovima Grassroots odjeljenja i učestvuje u radionici sa predstavnicima klubova koji pripadaju Udruženju klubova FSCG – Centar. Tokom tročasovne radionice, predstavnici klubova imali su priliku da se upoznaju sa principima organizacije baznog fudbala, da iznesu svoja zapažanja, prođu kroz praktične vježbe i razmijene znanja i iskustva.

UEFA Grassroots mentor Vladimir Luptak doprinio je prvoj fazi razvoja strategije i kroz rad i interkaciju sa predstavnicima klubova na današnjem seminaru podijelio značajna iskustva i znanja na polju rada u baznom fudbalu.

- Svrha moje posjete Fudbalskom savezu Crne Gore, kao Grassroots mentora, bila je da pomognem u procesu kreiranja Strategije razvoja baznog fudbala i plana rada za naredne četiri godine. Radionica koju je FSCG organizovao za klubove imala je za cilj dijeljenje informacija o načinu razvijanja i unaprijeđivanja klubova, kao i načinima da se igra učini pristupačnijom. Važan segment radionice bila je interakcija sa prisutnima i njihovo aktivno učešće u samom radu, a ne slušanje i praćenje moje prezentacije… Radili smo praktične vježbe, razmjenjivali informacije i znanja kako bi svi zajedno stvorili ambijent i prilike za djevojčice, dječake, odrasle i sve one koji žele da učestvuju u fudbalu na način koji odgovara njihovim interesovanjima i potrebama, kazao je gospodin Luptak.

Grassroots menadžer Fudbalskog saveza Nikola Prentić ističe da je kreiranje Strategije razvoja baznog fudbala polazna tačka za dalji rad u ovoj oblasti.

- Kreiranje Strategije razvoja baznog fudbala trenutno je prioritet u radu Grassroots kancelarije Fudbalskog saveza i maksimalno smo posvećeni ovom zadatku, u čemu imamo i veliku pomoć Vladimira Luptaka, našeg mentora i gosta na današnjoj radionici sa klubovima. Strategija je polazna tačka za dalji rad u oblasti baznog fudbala i od izuzetnog značaja su nam iskustva klubova. Namjeravamo da kroz ovu strategiju, a u saradnji sa svim uključenim akterima, napravimo promjene u radu na baznom nivou sa ciljem omasovljenja naše baze. Kroz izmjene takmičenja, prije svega prilagođavanjem formata uzrasnim kategorijama, nastojaćemo da omogućimo djeci usvajanje osnovnih fudbalskih znanja, savladavanje fudbalskih vještina i to sve u ambijentu lišenom rezultatskog imperativa, rekao je Prentić.