Fudbalski savez Crne Gore poziva sve zainteresovane redakcije da najkasnije do petka, 31. maja 2024. godine, akredituju svoje novinare za izvještavanje sa:

- prijateljske utakmice između nacionalnih timova Belgije i Crne Gore koja se igra 5. juna 2024. godine na stadionu Kralj Boduen u Briselu sa početkom u 20:30 časova,

- prijateljske utakmice između nacionalnih timova Crne Gore i Gruzije koja se igra 9. juna 2024. godine na Gradskom stadionu u Podgorici sa početkom u 20:45 časova.  

Aplikacije moraju biti dostavljene na memorandumu firme ili sa zvaničnog naloga elektronske pošte redakcije i moraju sadržati ime i prezime, datum rođenja i funkciju prijavljenih reportera (novinara, fotografa ili kamermana), naziv utakmice za koju se isti akredituju i fotografiju reportera koji se akredituje.

Novinari koji se prvi put akredituju za utakmice crnogorske fudbalske reprezentacije obavezni su da uz zahtjev prilože kopiju novinarske legitimacije.

Aplikacije moraju biti dostavljene putem e-maila na adresu: press@fscg.me 

Napomena
- Aplikacije koje pristignu sa zakašnjenjem ili na drugačiji način neće se razmatrati.
- Najljubaznije molimo sve zainteresovane redakcije da broj zahtjeva prilagode stvarnim potrebama. Fudbalski savez Crne Gore zadržava pravo ograničenja broja akreditacije koje se izdaju za mečeve nacionalnih selekcija.