Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 10.04.2024. godine u Podgorici.

Meridianbet 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 29. kola Meridianbet 1.CFL: Pavlović Vojin, Babić Anto – FK “SUTJESKA MERIDIANBET”; Baošić Jovan – FK “MORNAR”; Orlandić Petar, Osmanović Abdel – FK “JEZERO”; Kasalica Ognjen – FK “RUDAR”; Idrizović Mirza, Dacić Sead – FK “JEDINSTVO FRANCA”; Gjolaj Mario, Matić Bojan, Balić Saša, Ujkaj Leon – FK “DEČIĆ ADMIRAL BET”; Mirković Luka, Orahovac Adnan, Brnović Miloš, Sekulović Petar – FK “BUDUĆNOST”;  Maraš Aleksa, Kovačević Nikola, Souza Neto Rooswelt – OFK “MLADOST LOB.BET”; Pešukić Danilo, Dragović Vukas – FK “PETROVAC”.

Opomenuti zvaničnici kluba: Nikezić Miloš – FK „Dečić Admiral Bet“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/29 od 10.04.2024. godine protiv FK „Dečić Admiral Bet“ zbog slabe organizacije utakmice 29. kola Maeridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Dečić Admiral Bet“ – FK „Budućnost“.

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/29 od 10.04.2024. godine protiv FK „Budućnost“ zbog nesportskog ponašanja navijačke grupe „Varvari“ i drugih oblika diskriminacije na utakmici 29. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Dečić Admiral Bet“ – FK „Budućnost“.

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/29 od 10.04.2024. godine protiv Novaka Novakovića, Izvršnog direktora FK „Budućnost“, zbog nesportskog ponašanja prema sudiji utakmice na utakmici 29. kola Maeridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Dečić Admiral Bet“ – FK „Budućnost“.

Nakon uvida u prijave Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija je donijela odluke:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Dečić Admiral Bet“ zbog slabe organizacije utakmice 29. kola Maeridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Dečić Admiral Bet“ – FK „Budućnost“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Budućnost“ zbog nereda koje su izazvali organizovana navijačka grupa „Varvari“ na način što su ubacivali pirotehnička sredstva u igralište, zbog čega je utakmica bila prekinuta i zbog vrijeđanja protivinčkih igrača na nacionalnoj i vjerskoj osnovi na utakmici 29. kola Maeridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Dečić Admiral Bet“ – FK „Budućnost“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 3 u vezi stava 1 i prekršaj iz člana 97 stav 2 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Izvršnog direktora FK „Budućnost“ Novaka Novakovića zbog nesportskog ponašanja vrijeđanja sudije utakmice Miloša Savovića na utakmici 29. kola Maeridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Dečić Admiral Bet“ – FK „Budućnost“, čime bi počinio prekršaj iz člana 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Osmanović Abdel – FK „Jezero“; Matić Bojan – FK „Dečić Admiral Bet“; Dragović Vukas – FK „Petrovac“.  

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Pavlović Vojin, Babić Anto – FK „Sutjeska Meridianbet“; Orahovac Adnan – FK „Budućnost“.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, Jovićević Nikoli – igraču FK „Jezero“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na dvije utakmice zbog nesportskog ponašanja - vijeđanja sudije utakmice na utakmici 29. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Jezero“ – FK „Arsenal“ i nema pravo nastupa na prvenstvnooj utakmici 30. kola Meridianbet 1.CFL i na prvoj utakmici polufinala Kupa Crne Gore.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović