Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 28.03.2024. godine u Podgorici.

2.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 25. kola 2.CFL: Šušić Darjan – FK “BERANE”; Muharemović Halil, Vico Stefan, Banović Balša – FK “OTRANT OLYMPIC”; Petrović Nemanja, Poček Igor – FK “BOKELJ”; Radulović Miloš, Kumburović Zarija, Vujisić Milovan, Yamamura Haruki, Yanagaizawa Takumi – FK “INTERNACIONAL”; Gajić Vlado, Marković Danilo, Vučinić Vasilije – FK “ISKRA”; Vujović Jovan – OFK “GRBALJ”; Radunović Miloš – FK “LOVĆEN”.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. D/25 od 26.03.2024. godine protiv Marković Danila, igrača FK „Iskra“ zbog nesportskog ponašanja prema sudiji utakmice po završetku utakmice 25. kola 2.CFL, odigrane između FK „Internacional“ – FK „Iskra“.  

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. D/25 od 26.03.2024. godine protiv Vučinić Vasilija igrača FK „Iskra“ zbog nesportskog ponašanja prema sudiji utakmice po završetku utakmice 25.kola 2.CFL, odigrane između FK „Internacional“ – FK „Iskra“.  

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. D/25 od 26.03.2024. godine protiv Perović Dejana, pomoćnog trenera golmana FK „Iskra“ zbog fizičkog napada na zvaničnika utakmice i prijetnji zvaničniku utakmice po završetku utakmice 25. kola 2.CFL, odigrane između FK „Internacional“ – FK „Iskra“.

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. D/25 od 26.03.2024. godine protiv FK „Otrant – Olympic“ zbog slabe organizacije utakmice i nesportskog ponašanja navijača, gdje su navijači FK „Otrant - Olympic“ dva minuta prije početka utakmice zapalili više pirotehničkih sredstva - „dimnih bombi“.

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. D/25 od 26.03.2024. godine protiv igrača FK „Bokelj“ Poček Igora zbog nesportskog ponašanja prema gledaocima, gdje se Poček Igor u više navrata za vrijeme utakmice i po zavreštku utakmice, nepristojno i nedolično ponašao prema gledaocima, a po završetku utakmice i prema službeniku zaštitarske službe, vrijeđajući istog.

Nakon uvida u prijave Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvančnika utakmice, Disciplinska komisija je donijela odluke:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Vučinić Vasilija – igrača FK „Iskra“ zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja sudije utakmice po završetku utakmice 25. kola 2.CFL, odigrane između FK „Internacional“  - FK „Iskra“, čime bi počinio prekršaj iz člana 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Vučinić Vasilije shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke. Protiv Odluke o suspenziji žalba nije dopuštena.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Marković Danila – igrača FK „Iskra“ zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja prvog pomoćnog sudije utakmice Srđana Jovanovića po završetku utakmice 25. kola 2.CFL, odigrane između FK „Internacional“  - FK „Iskra“, čime bi počinio prekršaj iz člana 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Marković Danilo shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke. Protiv Odluke o suspenziji žalba nije dopuštena.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Perović Dejana – zvaničnika  FK „Iskra“ zbog fizičkog napada prema sudiji utakmice Bešović Milošu i nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja istog po završetku utakmice 25. kola 2.CFL, odigrane između FK „Internacional“ - FK „Iskra“, čime bi počinio prekršaj iz člana 64 stav 1 i člana 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Perović Dejan shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke. Protiv Odluke o suspenziji žalba nije dopuštena.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Poček Igora  – igrača FK „Bokelj“ zbog nesportskog ponašanja prema gledaocima na utakmici 25. kola 2.CFL, odigrane između FK „Otrant-Olymic“ - FK „Bokelj“, čime bi počinio prekršaj iz člana 57 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Poček Igor shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke. Protiv Odluke o suspenziji žalba nije dopuštena.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Otrant-Olympic“ zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijača domaćina na utakmici 25. kola 2.CFL, odigrane između FK „Otrant-Olymic“ - FK „Bokelj“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 3 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Vico Stefan – FK „Otrant-Olympic“; Kumburović Zarija – FK „Internacional“; Radunović Miloš – FK „Lovćen“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Poček Igor – FK „Bokelj“; Vujović Jovan – OFK „Grbalj“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Petrović Nemanja – FK „Bokelj“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK  „Internacional“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 25. kola 2.CFL, odigrane između FK „Internacional“ – FK „Iskra“.

Druga omladinska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 20. kola Druge omladinske lige Crne Gore: Krcić Hasan, Kastrat Arslan, Šabović Dželal, Micakaj Arjan – FK “JEZERO”; Bujišić Lazar – FK “BRSKOVO”; Đurišić Strahinja, Baštrica Vukota – FK “ARSENAL”; Pavićević Filip, Janjušević Bojan, Trebješanin Nikola – FK “INTERNACIONAL”; Mrdak Ivan, Kolić Rijad – FK “JEDINSTVO FRANCA”.

Opomenuti zvaninici kluba: Kruščić Branko – FK “Brskovo”.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Micikaj Arjan – FK „Jezero“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Kuč Matija – FK „Arsenal“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Canović Ramu – zvaničniku FK „Jezero“ izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 21. kola Druge omladinske lige Crne Gore, odigrane između FK „Jezero“ – FK „Brskovo“ i nema pravo obavljanja funkcija sve dok disciplinska mjera traje.

Prva kadetska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 17. kola Prve kadetske lige Crne Gore: Vukčević Lazar, Zlatičanin Damjan – FK “ZETA”; Rašović Kristijan – FK “DEČIĆ ADIRAL BET”; Lero Srđan – FK “ARSENAL”; Barjaktarović Peta, Gudović Luka, Peković Aleksandar – FK “BERANE”; Mugoša Matija, Vuković Veljko, Crnčević Ivan, Vujović Vladan- OFK “MLADOST LOB.BET”; Durković Stefan, Grbić Andrej, Janketić Balša, Kovačević Matija, Boljević Darijo, Šljukić Petar – FK “PODGORICA”: Đurišić Draško, Lješević Ognjen, Derikonjić Miloš – FK “ISKRA”; Pejović Sergej, Babović Vasilije, Božović Andrej, Sekulić Ognjen – FK “KOM”; Zečević Radovan, Musić Stefan – FK “SUTJESKA MERIDIANBET”; Perišić Aleksa, Šaranović Dragutin – FK “BUDUĆNOST”.

- Opomenuti zvaničnici kluba: Pepić Rijad, Mihailović Nikola – FK „Dečić Admiral Bet“; Mijović Slavko – FK „Kom“; Radulović Željko – FK „Sutjeska Meridianbet“; Delić Ivan – FK „Budućnost“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Mugoša Matija, Vujović Vladan – OFK „Mladost Lob.bet“; Lješević Ognjen, Derikonjić Miloš – FK „Iskra“; Musić Stefan – FK „Sutjeska Meridianbet“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Lero Srđan – FK „Arsenal“; Šljukić Petar – FK „Podgorica“.

- Shodno članu 60 Disciplinskog pravilnika FSCG, Petrić Filipu – igraču FK „Berane“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na dvije utakmice zbog grube igre na utakmici 17. kola Prve kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Arsenal“ – FK „Berane“ i nema pravo igranja u 17. kolu Prve kadetske lige Crne Gore.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Jokanović Igoru – igraču FK „Sutjeska Meridianbet“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na  utakmici 17. kola Prve kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Sutjeska Meridianbet“ - FK „Budućnost“ i nema pravo igranja u 18. kolu Prve kadetske lige Crne Gore.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 i člana 43 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Podgorica“ izriče se disciplinska mjera Ukor zbog šest opomenutih igrača na utakmici 17. kola Prve kadetske lige Crne Gore  odigrane između OFK „Mladost Lob.bet“ – FK „Podgorica“.

Druga kadetska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 21. kola Druge kadetske lige Crne Gore: Kumburović Andrej – FK “BOKELJ”; Ivezić Luka, Radišević Dragan, Milačić David, Lopičić Nemanja – OFK “TITOGRAD”; Maišić Matija, Agović Ensar, Pucar Aldin, Agović Omer, Hodžić Amil, Mehović Arijan – FK “PETNJICA” Mitrović Nemanja, Mićanović Mihailo, Adžić Lazar, Dragović Veljko – FK “PETROVAC”; Laličić Petar, Todorović Vladan – FK “LOVĆEN”; Šiljačić Teodor, Ivović Pavle, Cvjetković Marko – FK “IGALO”; Hakanjin Dženan, Bakali Amar, Karastanović Enes – FK “OTRANT-OLYMPIC”; Šćekić Luka – FK “BUDVA”; Radoman Petar, Glendža Marko, Vukoje Andrija – OFK “GRBALJ”; Seidović Adnan, Ćirović Andrej – FK “MORNAR”; Džogović Tarik, Hajdarpašić Adnan – FK “JEDINSTVO FRANCA”.

Opomenuti zaničnici kluba: Raičević Igor – OFK “Titograd”; Nurković Mirzet, Šabotić Selvudin – FK “Petnjica”;

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Milačić David, Lopičić Nemanja – OFK „Titograd“; Mališić Matija – FK „Petnjica“; Hakanjin Dženan, Karastanović Enes – FK „Otrant-Olympic“; Radoman Petar, Vukoje Andrija – OFK „Grbalj“;

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Pucar Aldin – FK „Petnjica“; Mićanović Mihailo, Adžić Lazar – FK „Petrovac“.

- Shodno članu 55 Disciplinskog pravilnika FSCG, Milunović Matiji – igraču FK „Igalo“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog isključenja – sprečavanje prekršajem protivničkog igrača u izglednoj prilici za postizanje pogotka na utakmici 21. kola Druge kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Igalo“ - FK „Otrant-Olympic“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 i člana 43 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Petnjica“ izriče se disciplinska mjera Ukor zbog šest opomenutih igrača na utakmici 21. kola Druge kadetske lige Crne Gore,  odigrane između OFK „Titograd“ – FK „Petnjica“.

ŽFL

Opomenuti igrači na utakmicama 12. kola Ženske fudbalske lige Crne Gore: Petković Ivana – ŽFK „BEZNICA“; Bojanić Dunja – ŽFK „MLADOST 2015“; Bućković Andrea – ŽFK „CVETEX“; Radulović Milica – ŽFK „BUDUĆNOST“.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović