Komitet za sudije Svjetske fudbalske asocijacije (FIFA) objavio je liste internacionalnih sudija, pomoćnika, sudija za futsal i fudbal na plaži za 2011. godinu.

Crna Gora će na FIFA listi imati 11 predstavnika, što je bio slučaj i u 2010. godini. Na listi sudija nalaze se Nikola Dabanović, Jovan Kaluđerović i Pavle Radovanović, a na listi pomoćnika su Danijel Dević, Miloš Radulović, Veselin Radunović, Nikola Razić, Dejan Šaković i Dragan Vujović. Futsal sudije i naredne godine biti Veljko Bošković i Amil Gerina.

Sudije FSCG na FIFA listi za 2011. godinu
Dabanović Nikola 18.12.1981. sudija
Kaluđerović Jovan 17.01.1977. sudija
Radovanović Pavle 21.08.1975. sudija

Dević Danijel 14.09.1977. pomoćnik
Radulović Miloš 11.04.1967. pomoćnik
Radunović Veselin 26.02.1974. pomoćnik
Razić Nikola 16.12.1979. pomoćnik
Šaković Dejan 03.12.1969. pomoćnik
Vujović Dragan 01.04.1979. pomoćnik

Bošković Veljko 14.07.1975. futsal sudija
Gerina Amil 21.05.1979. futsal sudija