Delegacija Centra za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore boravila je u periodu od 27. do 29. februara u Sloveniji, na seminaru „Balkan UEFA Share“, uz mentorstvo eksperata UEFA.

Seminar je bio izuzetno dinamičan sa kompleksnom programskom strukturom, sa temama koje su se odnosile na fitnes u fudbalu, kroz teorijske prezentacije, radionice, praktične aktivnosti i druga saopštenja.

Ova aktivnost je bila planirana kao nastavak UEFA Share seminara iz Praga početkom tekuće godine, koji je predstavljao pripremnu aktivnost za organizaciju edukacija za sticanje fitnes licenci UEFA B i A u savezima zemalja.

Centar za edukaciju trenera FSCG je u 2021. godini realizovao edukaciju za nacionalnu fitnes licencu i to je aktivnost koja je visoko ocijenjena u UEFA i predstavlja odličnu polaznu osnovu za dalje edukacije u oblasti fitnesa u fudbalu.

Uz domaćina Sloveniju, seminaru su prisustvovale i delegacije Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije.

Delegaciju CET FSCG predstavljali su direktor dr Niko Raičković, senior edukator Boris Ljutica, lider fitnes programa doc. dr Kosta Goranović i pradavač iz oblasti fitnesa Nikola Vukčević.