Četrnaesta sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Crne Gore održaće se u petak, 2. februara 2024. godine u Kući fudbala sa početkom u 13:00 časova. 

Za XIV sjednicu Izvršnog odbora predviđen je sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje Dnevnog reda; 
2. Usvajanje zapisnika sa XIII sjednice Izvršnod odbora; 
3. Verifikovanje odluka Odbora za hitna pitanja FSCG; 
4. Izbor selektora seniorske reprezentacije Crne Gore; 
5. Ostala pitanja. 

Saopštenje za javnost biće objavljeno na zvaničnoj internet stranici Fudbalskog saveza Crne Gore po završetku sjednice.