Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 12.12.2023. godine u Podgorici.

Meridianbet 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 19. kola Meridianbet 1.CFL: Vujović Aleksa, Dedić Radoš, Bakić Danilo, Popović Žarko, Dragović Vukas – FK “PETROVAC”; Vujisić Jovan, Vlahović Aleksandar – OFK “MLADOST LOB.BET”; Tomašević Bodin, Pavličić Đorđije – FK “BUDUĆNOST”; Krulanović Radule, Brandao De Souza Ubiratan – FK “JEDINSTVO FRANCA”; Zečević Miloš – FK “RUDAR”; Đoršević Boban – FK “ARSENAL”; Krstović Srđan, Vučić Marko, Đinović Ognjen – FK “SUTJESKA MERIDIANBET”.

Opomenuti zvaničnici kluba: Nikezić Miloš – FK „Dečić“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/19 od 12.12.2023. godine protiv OFK “Mladost Lob.bet” zbog slabe organizacije utakmice 19. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između OFK “Mladost Lob.bet” i FK “Budućnost”.

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/19 od 12.12.2023. godine protiv FK “Budućnost” zbog nesportskog ponašanja i upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe “Varvari” na utakmici 19. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između OFK “Mladost Lob.bet” i FK “Budućnost”.

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/19 od 12.12.2023. godine protiv FK “Jezero” zbog slabe organizacije utakmice 19. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK “Jezero” i FK “Sutjeska Meridianbet”.

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/19 od 12.12.2023. godine protiv FK “Sutjeska Meridianbet” zbog nesportskog ponašanja i upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe “Vojvode” na utakmici 19. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK “Jezero” i FK “Sutjeska Meridianbet”.

Nakon uvida u prijave Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv OFK „Mladost Lob.bet“ zbog slabe organizacije utakmice 19. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između OFK „Mladost Lob.bet“ – FK „Budućnost“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Budućnost“ zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe „Varvari“ koji su tokom utakmice palili pirotehnička sredstva na utakmici 19. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između OFK „Mladost Lob.bet“ – FK „Budućnost“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 3 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Jezero“ zbog slabe organizacije utakmice 19. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Jezero“ – FK „Sutjeska Meridianbet“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Sutjeska Meridianbet“ zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe „Vojvode“ koji su tokom utakmice palili pirotehnička sredstva na utakmici 19. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Jezero“ – FK „Sutjeska Meridianbet“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 3 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Vlahović Aleksandar – OFK „Mladost Lob.bet“; Krulanović Radule – FK „Jedinstvo Franca“; Đorđević Boban – FK „Arsenal“; Krstović Srđan – FK „Sutjeska Meridianbet“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Petrovac“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 400 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 19. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Petrovac“ - FK „Mornar“.

2.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 19. kola 2.CFL: Kalezić Miloš, Marković Danilo – FK “ISKRA”; Vlahović Velimir, Bumbar Drago, Đurđević Miloš, Vujičić Andrija – FK “IGALO”; Ezeh Charles Shinedu, Sekulić Nemanja, Mihaljević Luka, Adrović Demir – FK “KOM”; Vujović Risto, Vicković Vuko, Bojić Luka – FK “LOVĆEN”; Obradović Nebojša – FK “BOKELJ”; Milić Sava – OFK “GRBALJ”; Anđić Matija, Magdelinić Đorđe, Tmušić Nikola, Ivanović Matija, Vulević Vuk, Šćekić Filip – FK “BERANE”; Mujović Đorđe, Radošević Danilo – FK “INTERNACIONAL”; Horike Yu, Alibegu Adnan – FK “OTRANT-OLYMPIC”; Jovanović Anđelko, Mrvaljević Balša – FK “PODGORICA”.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. D/19 od 05.12.2023. godine protiv FK “Berane” zbog slabe organizacije utakmice 19. kola 2.CFL, između FK “Berane” – FK “Internacional”.

Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Berane“ zbog slabe organizacije utakmice 19. kola 2.CFL, odigrane između FK „Berane“ – FK „Internacional“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Kalezić Miloš – FK „Iskra“; Vujičić Andrija – FK „Igalo“; Mihaljević Luka – FK „Kom“; Bojić Luka – FK „Lovćen“; Tmušić Nikola, Ivanović Matija – FK „Berane“; Alibegu Adnan – FK „Otrant-Olympic“; Mrvaljević Balša – FK „Podgorica“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Marković Danilo – FK „Iskra“; Vujović Risto – FK „Lovćen“.  

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Radenović Veljku igraču OFK „Grbalj“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 19. kola 2.CFL, odigrane između FK „Bokelj“ - OFK „Grbalj“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim sve dok disciplinska mjera traje.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Berane“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog šest opomenutih igrača na utakmici 19. kola 2.CFL, odigrane između FK „Berane“ – FK „Internacional“.

Prva omladinska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 13. kola Prve omladinske lige Crne Gore: Delibašić Vasilije, Vračar Miloš – FK “PODGORICA”; Gojčaj Leonardo, Fetić Irfan – FK “DEČIĆ”; Ćalasan Stefan – FK “SUTJESKA MERIDIANBET”; Konjević Savo, Dragišić Petar, Dragović Veljko – FK “PETROVAC”; Anđić Matija, Osmajlić Vasilije, Ivanović Matija – FK “BERANE”; Popović Balša, Jukić Marko – OFK “MLADOST LOB.BET”.

Druga omladinska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na zaostalim utakmicama 15. kola Druge omladinske lige Crne Gore: Trebješanin Nikola – FK “INTERNACIONAL”; Alispahić Elvis – FK “RUDAR”.

Prva kadetska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na zaostaloj utakmici 10. kola Prve kadetske lige Crne Gore FK „Iskra“ – FK „Sutjeska Meridianbet“: Furtula Mitar, Đurišić Draško, Lješević Ognjen, Đurčević Aleksa – FK “ISKRA”; Jokanović Igor, Kecojević Andrija – FK “SUTJESKA MERIDIANBET”.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u 14. kolu nemaju pravo nastupa igrači: Furtula Mitar, Đurišić Draško – FK „Iskra“.

ŽFL Crne Gore

Opomenute igračice na utakmicama 10. kola Ženske fudbalske lige Crne Gore: Luković Amra – ŽFK „MLADOST 2015“.

Futsal liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 13. kola Futsal lige Crne Gore: Poljak Alen, Stefanović Filip -KMF „PRUŠKA“; Koroš Marjan – KMF „OLYMPICO“; Đukić Miodrag – KMF „BRSKOVO“; Mugoša Ivan – KMF „DOLCINIUM“; Kostić Lazar, Drašković Milovan – KMF „ONOGOŠT ELIT-LES“; Otašević Damjan – KMF „MIRABILE MODA“; Fofilos Odisej – KMF „BOKA“.

Opomenuti zvaničnici kluba: Tadić Veljko – KMF „Onogošt Elit-les“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (dvije javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Poljak Alen, Stefanović Filip – KMF „Pruška“; Koroš Marjan – KMF „Olympico“; Drašković Milovan – KMF „Onogošt Elit-les“; Otašević Damjan – KMF „Mirabile moda“.

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (četiri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Đukić Miodrag – KMF „Brskovo“; Mugoša Ivan – KMF „Dolcinium“.

- Shodno članu 28a Disciplinskog pravilnika FSCG i člana 27 Propozicija o takmičenju Futsal lige Crne Gore, po osnovu automatske sankcije (dvije javne opomene), u narednom kolu Futsal lige Crne Gore nema pravo obavljanja funkcija predstavnik kluba KMF „Onogošt Elit-les“ Tadić Veljko.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović