U periodu od 3. do 5. decembra u hotelu Palma u Tivtu i na terenima FK Arsenal, realizovana je specijalistička edukacija edukatora Centra za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore.

Seminar je realizovan po planu i programu UEFA JIRA mentora Dariusa Pasieke, u sklopu prvog semestra III generacije UEFA C licence CET FSCG.

Realizovan je zahtjevni program koji se sastojao od teorijskog rada, praktične demostracije na terenu, radionica, prezentacija, analiza i drugih savremenih metoda koje se koriste u metodologiji UEFA edukacije.

Seminaru su prisustvovali svi edukatori CET FSCG. Senior edukatori dr Niko Raičković, dr Nikola Rakojević, Boris Ljutica, Dragoje Leković, kao i edukatori doc. dr Kosta Goranović, Miodrag Džudović, kao i nova generacija edukatora Igor Lukovac, Nikola Marčelja, Jadranka Pavićević i Miloš Nikezić.

Mentor UEFA Darius Pasieka izrazio je zadovoljstvo angažovanjem i realizacijom edukacije, istakavši visoki standard edukacije CET FSCG koji je u potpunosti u skladu sa UEFA Trenerskom konvencijom 2020, što je i dvogodišnja reevaluacija od strane najvišeg borda UEFA edukacije, UEFA JIRA PANEL i potvrdila. UEFA mentor je dao i nove, jasne smjernice i sugestije za unaprjeđenje procesa edukacije na svim nivoima obrazovanja trenera u sklopu našeg centra.