Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Crne Gore održane 30.11.2023. godine u Podgorici.

Meridianbet 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 17. kola Meridianbet 1.CFL: Grbić Petar, Gašević Ognjen, Alves de Almeida Stephano – FK “BUDUĆNOST”; Krulanović Radule – FK “JEDINSTVO FRANCA”; Carević Nemanja – FK “PETROVAC”; Todorović Mirko, Mugoša Damjan, Đorđević Boban – FK “ARSENAL”; Krstović Željko – OFK “MLADOST LOB.BET”; Vuković Dušan, Rudović Adrijan, Đinović Ognjen, Marković Božo, Yanis Beghdadi – FK “SUTJESKA MERIDIANBET”; Correia Chagas Caique Augusto, Bajović Andrej, Camaj Romario, Ujkaj Leon – FK “DEČIĆ”; Šumnun Marko, Pavlićević Petar – FK “JEZERO”; Golubović Milija, Pupović Andrej – FK “RUDAR”.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG br. P/17 od 28.11.2023. godine protiv FK „Budućnost“ zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe „Varvari“ na utakmici 17. kola Meridianbet 1.CFL, između FK „Budućnost“ – FK „Mornar“.

- Prijava Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG br. P/17 od 28.11.2023. godine protiv FK „Sutjeska Meridianbet“ zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe „Vojvode“ na utakmici 17. kola Meridianbet 1.CFL, između FK „Sutjeska Meridianbet“ – FK „Dečić“.

Nakon uvida u prijave Komisije za takmičenje FSCG, Disciplinska komisija je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Budućnost“ zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe „Varvari“ na utakmici 17. kola Meridianbet 1.CFL, između FK „Budućnost“ – FK „Mornar“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 3 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Sutjeska Meridianbet“ zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijačke grupe „Vojvode“ na utakmici 17. kola Meridianbet 1.CFL, između FK „Sutjeska Meridianbet“ – FK „Dečić“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 3 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Vuković Dušan, Đinović Ognjen – FK „Sutjeska Meridianbet“; Pavlićević Petar – FK „Jezero“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Rudović Adrijan – FK „Sutjeska Meridianbet“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Mališić Petru – igaču FK „Arsenal“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 17. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Arsenal“ – OFK „Mladost Lob.bet“ i nema pravo nastupa u narednom kolu.

- Shodno članu 55 Disciplinskog pravilnika FSCG, Albijanić Dragoslavu – treneru golmana FK „Sutjeska Meridianbet“ izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na jednoj utakmici zbog isključenja – ulaska u igralište na  utakmici 17. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Sutjeska Meridianbet“ – FK „Dečić“ i nema pravo obavljanja funkcija u narednom kolu.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Sutjeska Meridianbet“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 400 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 17. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Sutjeska Meridianbet“ - FK „Dečić“.

2.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola 2.CFL: Petrović Nemanja, Popović Nikola, Cordoba Nelson Augustin, Đukanović Aleksandar, Ilić Milovan – FK “IGALO”; Marstijepović Bojan – FK “OTRANT-OLYMPIC”; Magdelinić Đorđe, Osmajić Vasilije – FK “BERANE”; Božović Nemanja – FK “PODGORICA”;  Ćetković Balša, Počeg Igor, Vukčević Petar – FK “BOKELJ”; Vukčević Igor, Raduović Miloš – FK “INTERNACIONAL”; Stanišić Nikola – OFK “GRBALJ”; Globarević Balša, Tadić Petar, Mujarić Kemal – FK “ISKRA”; Bujiša Božidar, Pejović Matija, Nikolić Baćo, Milačić Vuk, Pejaković Miloš – FK “LOVĆEN”.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Ilić Milovan – FK „Igalo“; Marstijepović Bojan – FK „Otrant-Olympic“; Osmajić Vasilije – FK „Berane“; Božović Nemanja – FK „Podgorica“;  Mujarić Kemal – FK „Iskra“; Milačić Vuk – FK „Lovćen“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Petrović Nemanja – FK „Igalo“; Nikolić Baćo – FK „Lovćen“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Đukanović Aleksandar – FK „Igalo“.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2  Disciplinskog pravilnika FSCG, Đurović Marku – zvaničniku FK „Lovćen“ izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija  na dvije utakmice zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja sudije utakmice na utakmici 18. kola 2.CFL, odigrane između FK „Iskra“ – FK „Lovćen“ i nema pravo obavljanja funkcija na prvenstvenim sve dok disciplinska mjera traje.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Igalo“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 18. kola 2.CFL, odigrane između FK „Igalo“ – FK „Otrant-Olympic“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Lovćen“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 18. kola 2.CFL, odigrane između FK „Iskra“ – FK „Lovćen“.

Prva omladinska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 11. kola Prve omladinske lige Crne Gore: Asanović Blažo – FK “ZETA”; Skrobanović Andrija – FK “PODGORICA”; Milinković Matija, Pićurić Pavle – FK “SUTJESKA MERIDIANBET”; Petrić Filip, Obradović Luka – FK “BERANE”; Pejović Marko – FK “KOM”.

Druga omladinska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 15. kola Druge omladinske lige Crne Gore: Kalezić Pavle, Papović Stefan – FK “ARSENAL”; Dacić Luka – FK “MORNAR”; Vlaović Petar – FK “BRSKOVO“. 

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Kalezić Pavle – FK „Arsenal“.

Prva kadetska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 11. kola Prve kadetske lige Crne Gore: Raičević Balša, Furtula Mitar – FK “ISKRA”; Niković Anel, Krkanović Tarik – FK “DEČIĆ”; Nikčević Matija – FK “SUTJESKA MERIDIANBET”; Kostić Vuk – OFK “MLADOST LOB.BET”; Anđelić Andrija – FK “BUDUĆNOST”; Lazarević Nemanja – FK “ARSENAL”; Pantić Petar, Rubežić Nikola, Božović Andrej – FK “KOM”; Vukčević Lazar, Kračković Vasilije, Maraš David, Sekulović Ivan – FK “ZETA”; Račić Mladen, Šljukić Petar, Kažić Đuro – FK “PODGORICA”; Hodžić Alem, Đukić Andrej, Petrić Filip – FK “BERANE”.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. KP/11 od 28.11.2023. godine protiv FK „Kom“ zbog slabe organizacije utakmice 11.kola Prve kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Kom“ – FK „Zeta“.

Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje  FSCG, Disciplinska komisija je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Kom“ zbog slabe organizacije utakmice 11. kola Prve kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Kom“ – FK „Zeta“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Krkanović Tarik – FK „Dečić“; Nikčević Matija – FK „Sutjeska Meridianbet“; Kostić Vuk – OFK „Mladost Lob.bet“; Lazarević Nemanja – K „Arsenal“; Pantić Petar – FK „Kom“; Maraš David – FK „Zeta“; Hodžić Alem – FK „Berane“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Pejović Sergeju – igraču  FK „Kom“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 11. kola Prve kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Kom“ – FK „Zeta“ i nema pravo igranja sve dok disciplinska mjera traje.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Krstović Nikole – igrača FK „Zeta“ zbog nesportskog ponašanja prema gledaocima na utakmici 11. kola Prve kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Kom“ – FK „Zeta“, čime bi počinio prekršaj iz člana 56 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Krstović Nikola i nema pravo igranja na zvaničnim utakmicama kojima rukovodi FSCG a shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke. Protiv Odluke o suspenziji žalba nije dopuštena.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović