Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je Zoran Tripković uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ diplomom.

Tripković je odradio stažiranje u Vlazniji iz Skadra i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu FC Vlaznia“. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Mojaš Radonjić, Kosta Goranović i Boris Ljutica.

Kao i prethodni kandidati IV generacije UEFA ,,Pro“ licence koji su uspješno odbranili diplomski rad, Tripković je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.