Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je Ivica Ćulafić uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ diplomom.

Ćulafić je odradio stažiranje u zagrebačkoj Lokomotivi i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu NK Lokomotiva“. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Boris Ljutica, Nebojšsa Asanović, Ranko Stijović i Dragoje Leković.

Kao i prethodni kandidati IV generacije UEFA ,,Pro“ licence koji su uspješno odbranili diplomski rad, Ćulafić je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.