Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore raspisao je konkurs za upis i školovanje kandidata za dobijanje UEFA „A“ diplome VI generacija.

Zainteresovani kandidati moraju biti državljani Crne Gore, a ukoliko su državljani strane države, moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog saveza.

Uz prijavu za upis, kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta:

I - Opšti kriterijumi

- kratka sportska biografija, adresa i kontakt telefon,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- najmanje završeno trogodišnje srednje obrazovanje,
- potvrdu da nije krivično kažnjavan;

II - Posebni kriterijumi

- završeno školovanje za trenera sa UEFA ,,B“ licencom, sa ocjenom koja mu daje prohodnost upisa na ,,A“ program,
- najviše 55 godina starosti,
- najmanje dvije godine stručnog rada sa UEFA ,,B“ licencom,
- potvrda o stažiranju.

Prijave sa neophodnom dokumentacijom predaju se u Kući fudbala u Podgorici, svakog radnog dana od 8 do 16 časova ili poštom, zaključno sa 15. oktobrom 2023. godine.

Neblagoveremeno dostavljena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Konkurs za upis i školovanje kandidata otvoren je do 15. oktobra 2023. godine.

Centar za edukaciju trenera FSCG
Direktor,
Dr Niko Raičković