Redovna Skupština Fudbalskog saveza Crne Gore održaće se u petak, 21. jula 2023. godine.

Skupština će se održati u sali „Lesendro“ hotela „Ramada“ u Podgorici, sa početkom u 13:00 časova.

Za Skupštinu FSCG utvrđen je sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine;
 2. Izbor radnih tijela Skupštine;
 3. a) radnog predsjedništva,
  b) verifikacione komisije,
  c) izvjestioce,
  d) zapisničara,
  e) ovjerivače zapisnika.
 4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine FSCG održane 22.07.2022. godine;
 5. Izvještaj o finansijskom poslovanju FSCG u 2022. godini;
 6. Izbor revizora FSCG za 2023. i 2024. godinu;
 7. Izvještaj o aktivnostima FSCG između dvije Skupštine;
 8. Predlog Pravilnika o izmjenama Disciplinskog pravilnika FSCG;
 9. Tekuća pitanja.

 

Skupština je otvorena za predstavnike medija.