Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je Željko Mrvaljević uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Mrvaljević je odradio stažiranje u poljskoj Jagjeloniji i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu FC Jagjelonija“. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Dr Nikola Rakojević, Milorad Malovrazić, Boris Ljutica i Dragoje Leković.

Kao i prethodni kandidati IV generacije koji su uspješno odbranili diplomski rad, Mrvaljević je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.