Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je Dušan Ivanović uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Dušan Ivanović odradio je stažiranje u Radničkom iz Niša i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu FK Radnički Niš“. Ivanović je rad odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Dr Nikola Rakojević, Milorad Malovrazić, Boris Ljutica i Dragoje Leković.

Kao i prethodni kandidati IV generacije koji su uspješno odbranili diplomski rad, Ivanović je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.