Na osnovu člana 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, Disciplinska komisija FSCG na sjednici održanoj 31.05.2023. godine, donijela je odluku o pokretanju disciplinskog postupka protiv FK „Arsenal“ - Tivat zbog nereda njihovih organizovanih navijača i upotrebe pirotehničkih sredstava na utakmici finala Kupa Crne Gore između FK „Arsenal“ - FK „Sutjeska“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 3 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG. Protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

Komisija za bezbjednost i sigurnost FSCG podnijela je prijavu br. 1-F od 31.05.2023. godine protiv FK „Arsenal“ zbog nereda njihovih organizovanih navijača i upotrebe pirotehničkih sredstava na utakmici finala Kupa Crne Gore, između FK „Arsenal“ - FK „Sutjeska“. 

Uvidom u dostavljene zvanične izvještaje zvaničnika utakmice i izvršenog uvida u video snimak sa utakmice, Disciplinska komisija FSCG je odlučila da pokrene disciplinski postupak protiv FK „Arsenal“ zbog osnovane sumnje da je počinio prekršaj iz člana 74 stav 3 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović