Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je Petar Gušić uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Petar Gušić odradio je stažiranje u mađarskom Debrecinu i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu FC Debrecin“. Gušić je rad odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Dr Nikola Rakojević, Boris Ljutica i Dragoje Leković.

Kao i prethodni kandidati IV generacije koji su uspješno odbranili diplomski rad, Gušić je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.