Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da su Dragan Šarac i Alen Tupajić uspješno odbranili diplomske radove i time stekli zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Dragan Šarac odradio je stažiranje u Rapidu iz Beča i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu SK Rapid“. Šarac je rad odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Dr Nikola Rakojević, Boris Ljutica i Dr Stanimir Joksimović.

Alen Tupajić odradio je stažiranje u Škupiju iz Sjeverne Makedoniju, a diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu KF Škupi“ odbranio je pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Dr Nikola Rakojević, Boris Ljutica i Ljubomir Petrović.

Šarac i Tupajić su polaznici četvrte generacije za sticanje UEFA ,,Pro“ licence.  Prema novim odredbama trenerske konvencije, ispit su polagali iz dva dijela, praktični i teorijski. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.