Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da su Andrija Delibašić i Mladen Lambulić stekli zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Delibašić je pred kandidatima I generacije Nacionalne Fitnes licence na I seminaru u Tivtu uspješno odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Lokomotiva Moskva“.

Lambulić je odradio sedmodnevno stažiranje u TSC Bačka Topola, a odbranio je rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba TSC Bačka Topola“.

Članovi komisije pred kojom su polagali Delibašić i Lambulić čini su dr Niko Raičković, dr Kosta Goranović, Miodrag Radulović, Nikola Rakojević i Boris Ljutica.