Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 07.06.2019. godine u Podgorici.

Baraž za dopunu Druge lige Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmici 5. kola baraža za dopunu Druge lige Crne Gore: Martinović Petar, Petričević Vido, Tatar Stefan, Šoć Sava, Latković Mirko, Bigović Igor, Đikanović Vladan – FK „CETINJE“; Radonjić Nikola, Šćekić Nebojša, Bogićević Balša, Vukčević Filip – FK „DREZGA“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. BD/5 od 07.06.2019. godine protiv FK ,,Cetinje” zbog slabe organizacije utakmice 5. kola Baraža za dopunu Druge lige Crne Gore FK ,,Cetinje” – FK ,,Drezga”.

Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK ,,Cetinje” - Cetinje zbog slabe organizacije utakmice 5. kola Baraža za dopunu Druge lige Crne Gore, odigrane između FK „Cetinje“ - FK „Drezga“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (osam javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Šćekić Nebojša – FK „Drezga“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije – (10 javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Radonjić Nikola – FK „Drezga“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG FK „Cetinje“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog sedam opomenutih igrača na utakmici 5. kola Baraža za dopunu Druge lige Crne Gore odigrane između FK „Cetinje“ – FK „Drezga“.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Šoć Sava – igrača FK „Cetinje“ zbog nesportskog ponašanja prema gledaocima i fizičkog napada na zvaničnika utakmice sudiju Dragana Mijuškovića po završetku utakmice 5. kola Baraža za dopunu Druge lige Crne Gore, između FK „Cetinje“ - FK „Drezga“, čime bi počinio prekršaj iz člana 57 i člana 64 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje  se  Šoć Savo shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke. Protiv Odluke o suspenziji žalba nije dopuštena.

- Shodno članu 57 Disciplinskog pravilnika FSCG, zvaničniku FK „Cetinje“ Marković Jovanu izriče se disciplinska mjera zabrana obavljanja funkcija na šest utakmica zbog nesportskog ponašanja prema gledaocima na utakmici 5. kola Baraža za dopunu Druge lige Crne Gore, između FK „Cetinje“ - FK „Drezga“. Disciplinska mjera teče od 05.06.2019. godine.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, zvaničniku FK „Cetinje“ Radulović Željku izriče se disciplinska mjera zabrana obavljanja funkcija na pet utakmica zbog nesportskog ponašanja – vrijeđanja zvaničnika utakmice i pomoćnog sudije Nikole Vujovića na utakmici 5. kola Baraža za dopunu Druge lige Crne Gore, između FK „Cetinje“ - FK „Drezga“. Disciplinska mjera teče od 05.06.2019. godine.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Vulaš Miodraga - igrača FK „Cetinje“ zbog nesportskog ponašanja prema zvaničniku utakmice sudiji Mijušković Draganu na utakmici 5.kola Baraža za dopunu Druge lige Crne Gore, između FK „Cetinje“ - FK „Drezga“, čime bi počinio prekršaj iz člana 56 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Vulaš Miodrag shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke. Protiv Odluke o suspenziji žalba nije dopuštena.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović