Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 04.06.2019. godine u Podgorici.

Baraž za Telekom 1.CFL

Opomenuti igrači na revanš utakmici baraža za Telekom 1. CFL FK „Rudar“-FK „Bokelj“: Popović Vidoje, Zečević Miloš – FK ,,RUDAR“; Ibrahim Walidjo – FK ,,BOKELJ“.

Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (tri javne opomene), u prvom kolu takmičarske 2019/2020. godine nemaju pravo nastupa igrači: Popović Vidoje, Zečević Miloš – FK „Rudar“.

Baraž za dopunu Druge lige

Opomenuti igrači na utakmici 4. kola baraža za dopunu Druge lige Crne Gore: Murić Ersan, Kalač Semir – FK „IBAR“; Đikanović Vladan – FK „CETINJE“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. 4/B-D od 03.06.2019. godine protiv FK ,,Ibar“  - Rožaje zbog slabe organizacije utakmice 4. kola Baraža za dopunu Druge lige Crne Gore, odigrane između FK „Ibar“ - FK „Cetinje“.

Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK ,,Ibar“ – Rožaje zbog slabe organizacije utakmice 4. kola baraža za dopunu Druge lige Crne Gore, odigrane između FK „Ibar“-FK „Cetinje, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (tri javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Kalač Semir – FK „Ibar“.

Plej of Futsal lige

Opomenuti igrači na utakmici finala plej ofa Futsal lige Crne Gore: Barović Zoran, Durutović Mirko – KMF „TITOGRAD“; Radulović Nikola, Ćorović Eldin – KMF „BRSKOVO“.

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (šest javnih opomena) , u prvom kolu takmičarske 2019/2020. nema pravo nastupa igrač: Radulović Nikola – KMF „Brskovo“.

- Shodno članu 62 Disciplinskog pravilnika FSCG - Radonjić Radovanu, igraču KMF „Brskovo“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na tri utakmice zbog fizčkog napada – udaranja protivničkog igrača glavom u predjelu glave na utakmici finala plej ofa Futsal lige Crne Gore, odigrane između KMF „Titograd“ -  KMF „Brskovo“  i nema pravo nastupa u takmičarskoj 2019/2020. godini sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 02.06.2019. godine.

Završnica prvenstva za pionire

Opomenuti igrači na prvoj utakmici završnice prvensta za pionire: Juković Medo, Bubanja Luka, Dević Danilo – OFK „BERANE“; Dujović Nikola – FK „KOM“.

Finalna faza Omladinske lige - grupa A

Opomenuti igrači na utakmicama 13. kola Finalne faze Omladinske lige Crne Gore - grupa A: Pribilović Petar, Klać Bogdan – FK „GRBALJ“; Perošević Milisav, Obradović Filip, Konatar Milan – FK „JEDINSTVO“; Prelević Petar, Vučinić Bojan, Ukšanović Nikola, Krivokapić Andrija, Dapčević Vuk – FK „MLADOST LJEŠKOPOLJE 1970“; Šabotić Omar, Vukčević Petar, Vukotić Milan, Obradović Ognjen, Bojović Ivan, Milić Bogdan – FK „BUDUĆNOST“; Muratbašić Aldin – OFK „TITOGRAD“; Janjić Nikola – FK „SUTJESKA“; Bulatović Balša, Milošev Nikola – FK „KOM“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Prelević Petar, Vučinić Bojan, Ukšanović Nikola, Dapčević Vuk – FK „Mladost Lješkopolje 1970“; Vukotić Milan, Bojović Ivan – FK „Budućnost“; Muradbašić Aldin – OFK „Titograd“; Milošević Nikola – FK „Kom“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Konatar Milan – FK „Jedinstvo“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK  „Mladost Lješkopolje 1970“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici  13. kola Finalne faze Omladinske lige Crne Gore - grupa A, odigrane između FK „Mladost Lješkopolje 1970“ – FK „Budućnost“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 i člana 43 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK  „Budućnost“ izriče se disciplinska mjera Ukor zbog šest opomenutih igrača na utakmici 13. kola Finalne faze Omladinske lige Crne Gore - grupa A, odigrane izmedju FK „Mladost Lješkopolje 1970“ – FK  „Budućnost“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Vujović Danilu igraču OFK „Titograd“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog  izrečene druge javne opomene na utakmici 13. kola Finalne faze Omladinske lige  Crne Gore - grupa A, odigrane između OFK „Titograd“ - FK „Sutjeska“  i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 02.06.2019. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Radenović Veljku – igraču OFK „Kom“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog  izrečene druge javne opomene na utakmici 13. kola Finalne faze Omladinske lige  Crne Gore - grupa A, odigrane između FK „Zeta“ - FK „Kom“  i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 02.06.2019. godine.

Finalna faza Omladinske lige - grupa B

Opomenuti igrači na utakmicama 13. kola Finalne faze Omladinske lige Crne Gore - grupa B: Šušić Dušan, Đukić Dragoljub, Maraš Marko, Šekarić Igor – FK „ARSENAL“; Dragaš Marko, Terzić Marko – FK „RUDAR“; Šofranac Miloš – FK „PETROVAC“; Vukotić Nikola – FK „LOVĆEN“; Pešić Sava, Babić Kristijan – FK „BERANE“; Mucević Malić, Giljen Janko – FK „MORNAR“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači:  Vukotić Nikola – FK „Lovćen“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači:  Đukić Dragoljub, Šekarić Igor – FK „Arsenal“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (osam javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači:  Šušić Dušan – FK „Arsenal“. 

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (10 javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači:  Maraš Marko – FK „Arsenal“.

Finalna faza Kadetske lige - grupa A

Opomenuti igrači na utakmicama 13. kola Finalne faze Kadetske lige Crne Gore - grupa A: Peličić Vaso, Davidović Nemanja, Krstović Aleksandar, Pešukić Đorđe – FK „ZETA“; Šćekić Ognjen – FK „MLADOST LJEŠKOPOLJE 1970“; Avduljaj Andrijan, Vuković Aleksandar – FK „ISKRA“; Tučević Ljubomir – FK „GRBALJ“; Kovinić Neđeljko – FK „BUDUĆNOST“; Žarković Aleksandar – OFK „BERANE“; Kecojević Lazar, Vujačić Milić – FK „SUTJESKA“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sledeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Krstović Aleksandar – FK „Zeta“; Tučević Ljubomir – FK „Grbalj“; Žarković Aleksandar – OFK „Berane“; Vujačić Milić – FK „Sutjeska“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Muratović Anesu – igraču OFK „Titograd“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici  zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 13. kola Finalne faze Kadetske lige Crne Gore - grupa A, odigrane između OFK „Titograd“ - FK „Zeta“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 01.06.2019. godine.

Finalna faza Kadetske lige - grupa B

Opomenuti igrači na utakmicama 13. kola Finalne faze Kadetske lige Crne Gore - grupa B: Trifunović Aleksa – FK „PETROVAC“; Sefa Endrit, Marisenović Elvin, Alibašić Vahid, Lolović Arnes, Popović Irhad – FK „OTRANT-OLYMPIC“; Begzić Amir, Stojanović Savo, Fuštić Damjan – FK „MORNAR“; Ulaj Endi, Dešević Amel – FK „JEZERO“; Tatar Balša – FK „LOVĆEN“; Irić Milan – FK „RUDAR“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Marsenović Elvin – FK „Otrant-Olympic“, Begzić Amir – FK „Mornar“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije – (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Stojanović Savo – FK „Mornar“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 i člana 43 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Otrant-Olympic“ - Ulcinj izriče se disciplinska mjera Ukor zbog pet opomenutih igrača na utakmici 13. kola Finalne faze Kadetske lige Crne Gore - grupa B, odigrane između FK „Otrant-Olympic“ – OFK „Mornar“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Hajdarović Ajlanu – igraču FK „Mornar“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 13. kola Finalne faze Kadetske lige Crne Gore - grupa B, odigrane između FK „Otrant-Olympic“ - FK „Mornar“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 01.06.2019. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović