Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava kandidate I generacije za UEFA ,,B“ diploma - za ženske trenere, da će polaganje teorijskog dijela ispita biti održano u ponedjeljak 18. marta, u Kući fudbala u Podgorici, sa početkom u 12 časova.

Kandidati su obavezni da sa sobom ponesu dnevnik rada i dostave ga na uvid prije teorijskog dijela ispita.