Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 07.03.2019. godine u Podgorici.

Druga liga

Opomenuti igrači na utakmicama 20. kola Druge lige Crne Gore: Isljami Ernes, Kostić Ivan, Jovović Vasilije - FK ,,BERANE“; Divanović Zaim, Divanović Mehmed, Rudović Anđelo - FK „OTRNT-OLYMPIC“; Đukić Božidar - FK „KOM“; Kontić Davor - FK „JEZERO“; Đukanović Marko, Vlahović Nemanja - FK „IGALO“; Radenović Saša - FK „BOKELJ“.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović