Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava B grupu VII generacije kandidata za UEFA ,,B“ licencu da će polaganje teorijskog dijela ispita biti održano u petak, 23. novembra.

Polaganje će se održati u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore u Podgorici, sa početkom u 12 časova.

Kandidati su obavezni da sa sobom ponesu dnevnik rada i dostave ga na uvid prije teorijskog dijela ispita.

Takođe, kandidati su obavezni da do 23. novembra uplate školarinu na žiro račun Centra za edukaciju trenera FSCG br: 525-275-92.