Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 05.11.2018. godine u Podgorici

Omladinska liga

Opomenuti igrači na utakmicama 14. kola Omladinske lige Crne Gore: Kliković Filip, Mucević Malić - FK „MORNAR“; Vučinić Bojan, Nikočević Kenan - FK „MLADOST LJEŠKOPOLJE 1970“; Vukčević Ivan, Vučić Simo - FK „ZETA“; Zurovac Petar - FK „SUTJESKA“; Cvijović Andrej - FK „JEDINSTVO“; Šušić Slavko, Vuković Luka, Šekarić Igor - FK „ARSENAL“; Bojović Ivan - FK „BUDUĆNOST“; Drinčić Matija, Jelić Mihajlo - OFK „TITOGRAD“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Kliković Filip - FK „Mornar“; Vuković Luka - FK „Arsenal“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Šušić Slavko - FK „Arsenal“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Zeković Vedranu - igraču FK „Lovćen“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 14. kola Omladinske lige Crne Gore, odigrane između FK „Arsenal“ - FK „Lovćen“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 04.11.2018. godine.

- Shodno članu 62 Disciplinskog pravilnika FSCG, Mališić Petru - igraču OFK „Titograd“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na dvije utakmice zbog  udaranja protivničkog igrača na utakmici 14. kola Omladinske lige Crne Gore, odigrane između OFK „Titograd“ - FK „Dečić“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim i kup utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 04.11.2018. godine.

- Shodno članu 60 Disciplinskog pravilnika FSCG, Kijamet Mensuru - igraču FK „Dečić“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na tri utakmice zbog udaranja protivničkog igrača na utakmici 14. kola Omladinske lige Crne Gore, odigrane između OFK „Titograd“ - FK „Dečić“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim i kup utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 04.11.2018. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović