Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 15.05.2018. godine u Podgorici.

Omladinska liga - grupa A

Opomenuti igrači na utakmicama 11. kola Omladinske lige Crne Gore - grupa A: Dinosha Egzon, Perišić Slobodan, Bjelobrković Ivan - FK „MLADOST“; Dušaj Ljeon, Grebović Dario, Camaj Đovani - FK „DEČIĆ“; Aleksić Ivan, Milačić Vuk - FK „KOM EUROZOX“; Babić Anto - FK „SUTJESKA“; Kumburović Nikola - FK „BUDUĆNOST“; Zejak Vukota, Puletić Stefan - FK „ZETA“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Aleksić Ivan - FK „Kom Eurozox“; Kumburović Nikola - FK „Budućnost“; Zejak Vukota - FK „Zeta“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Grebović Dario - FK „Dečić“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Dušaj Ljeon - FK „Dečić“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG Maliqi Shkëlqim - igraču FK „Dečić“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 11. kola Omladinske lige - grupa A, odigrane između FK „Mladost“ - FK „Dečić“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 13.05.2018. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović