Zapisnik sa sjednice Disciplinske komsije FSCG održane 10.04.2018. godine u Podgorici.

Futsal

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola Futsal lige Crne Gore: Kovačević Marko - KMF „NIKŠIĆ“; Šćepanović Milivoje, Pejović Igor - KMF „MILITARY FUTSAL TEAM“; Konatar Ljubo - KMF „STUDENTSKI DOM“; Ćipranić Radojica - KMF „MIRABILE MODA“; Durutović Mirko, Miličić Dejan - KMF „TITOGRAD“; Bolević Boško - KMF „BERANE“; Ćalasan Dejan - KMF „BAJO PIVLJANIN“; Milošević Aleksandar - KMF „GORŠTAK“; Nikolić Dejan, Mugoša Ivan - KMF „CEZAR“; Vulanović Lazar - KMF „ČELIK“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (dvije javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Kovačević Marko - KMF „Nikšić“; Durutović Mirko, Miličić Dejan - KMF „Titograd“; Bolević Boško - KMF „Berane“; Ćalasan Dejan - KMF „Bajo Pivljanin“; Nikolić Dejan - KMF „Cezar“.

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (četiri javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Mugoša Ivan - KMF „Cezar“. 

- Shodno članu 65 Disciplinskog pravilnika FSCG zvaničniku KMF „Nikšić“ Tadić Veljku izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na tri utakmice zbog prijetnje zvaničniku utakmice Dragović Milosavu na utakmici 18. kola Futsal lige Crne Gore odigrane između KMF „Jedinstvo“ - KMF „Nikšić“ i nema pravo obavljanja funkcija sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 06.04.2018. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović