Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavještava sve kandidate kojima u decembru 2017. godine ističe rok važenja UEFA "Pro", UEFA „A“ i UEFA „B“ licenci da će seminar za produženje validnosti biti održan 23. i 24. decembra u hotelu "Palma" u Tivtu.

Treneri su dužni uplatiti kotizaciju na žiro račun Centra za edukaciju trenera FSCG 525-275-92 za učešće na seminaru i izradu novih licenci, koje će biti produžene naredne tri godine.

Izonsi kotizacija su sljedeći:

- za UEFA „Pro“ licencu 150 eura,
- za UEFA „A“ licencu 100 eura i
- za UEFA „B“ licencu 50 eura.

Treneri su obavezni da prilikom prijavljivanja na seminar dostave dokaz o uplati kotizacije.

Kandidati su obavezni da se prijave u hotel do subote, 23. decembra u 09:00 časova.