Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava kandidate iz "A" grupe programa za UEFA "A" diplomu da će realizacija četvrtog semestra biti realizovana od 1. do 6. decembra 2017. godine u hotelu "Palma" u Tivtu.

Kandidati su obavezni da:

- izvrše uplatu rate školarine na žiro račun 525-275-92 Centra za edukaciju trenera FSCG i dostave dokaz o uplati po dolasku na semestar,

- obavezni su da završe seminarske radove,

- da tokom predavanja imaju lap top računar i

- da ponesu sportsku opremu (kopačke i patike).

Kandidati sami snose troškove boravka u hotelu (pansion 30 eura), a moraju biti zdravstveno i kondiciono sposobni i spremni za praktičan rad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava kandidate iz "B" grupe programa za UEFA "A" diplomu da će realizacija trećeg semestra biti realizovana od 19. do 24. decembra 2017. godine u hotelu "Palma" u Tivtu.

Kandidati su obavezni da:

- izvrše uplatu rate školarine u iznosu od 200,00 eura na žiro račun 525-275-92 Centra za edukaciju trenera FSCG i dostave dokaz o uplati po dolasku na semestar,

- obavezni su da završe seminarske radove,

- da tokom predavanja imaju lap top računar i

- da ponesu sportsku opremu (kopačke i patike).

Kandidati sami snose troškove boravka u hotelu (pansion 30 eura), a moraju biti zdravstveno i kondiciono sposobni i spremni za praktičan rad.

Centar za edukaciju trenera FSCG
Direktor,
Dr Niko Raičković