Komisija za takmičenje i Sudijska komisija odredile su službena lica za sljedeća takmičenja: