Centar za edukaciju trenera FSCG, na osnovu Trenerske konvencije UEFA i drugih propisa, obavlja djelatnost osposobljavanja i usavršavanja fudbalskih trenera na programima za UEFA „PRO“, UEFA „A“, UEFA „B“, UEFA - trener golmana („A“ nivo), UEFA futsal („B“ nivo) i nacionalu „C“ licencu. 

  • O centru
  • Program rada
  • Registar trenera
  • Kriterijumi
  • News

Centar za edukaciju trenera FSCG osnovan je odlukom Izvršnog odbora u decembru 2007. godine i istog mjeseca počinje sa radom na pripremi programa edukacije koji će se sprovoditi u centru.

Godinu dana kasnije, 14. decembra 2008. godine Fudbalski savez Crne Gore i UEFA potpisali su Konvenciju o međusobnom priznavanju doploma i licenci na nivou UEFA „B“ programa i dozvolu za početak realizacije UEFA „A“ programa.

Od decembra 2012. godine Centar za edukaciju sprovodi i najzahtjevniji program edukacije trenera – UEFA „PRO“ program. Time je crnogorskim trenerima omogućeno da u svojo zemlji steknu najveće trenersko zvanje.

Od početka rada Centar za edukaciju trenera odškolovao je šest generacija polaznika programa za UEFA „B“ licencu, četiri generacije na programu za UEFA „A“ licencu i dvije generacije polaznika na programu za UEFA „PRO“ licencu.

Pored toga, tokom 2009. godine organizovan je specifičan UEFA „B + A“ program za 50 trenera sa diplomom viših fudbalskih trenera i minimum pet godina iskustva u radu, dok su u septembru 2016. godine organizovana dva specifična programa edukacije – program nacionalne Futsal licence i program nacionalne licence za trenere golmana.

Centar za edukaciju trenera FSCG čine direktor Centra za edukaciju trenera Dr Niko Raičković, stručno vijeće u sastavu Dr Nikola Rakojević (predsjednik), Mojaš Radonjić, Dr Predrag Maraš, Branislav Milačić i Stanko Tomičić (članovi) i sekretar Boris Ljutica.

Januar

Edukacioni seminar, UEFA „A” i UEFA „Pro” - Turska
Prvi semestar VII generacije UEFA „B” licence - grupa A
Drugi semestar skraćenog progroma UEFA „B+A” licence - reprezentativci
Četvrti semestar UEFA „A” licence - grupa B
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B” i UEFA „Pro” diplome

Februar

Prvi semestar VII generacije UEFA „B" - grupa B
Futsal seminar - nacionalna licenca
Polaganje teorijskog dijela ispita UEFA „A" - grupa A
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B“ diplomu

Mart

Teorijsko polaganje UEFA „A” licence - grupa B
Drugi semestar VII generacije UEFA „B” licence - grupa A
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B" i UEFA „A" diplomu

April 

Edukacija trenera za Elite Youth program - Škotska
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B" i UEFA „A" diplomu 
Edukacija trenera golmana i priprema realizacije UEFA „A“ licence za trenere golmana

Maj 

Drugi semestar VII generacije UEFA „B" - grupa B
Seminar za nacionalnu licencu 
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B” i UEFA „A” diplomu

Jun

Treći semestar VII generacije UEFA „B” licence - grupa A
Treći semestar skraćenog programa UEFA „B+A” - reprezentativci 
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B” i UEFA „A” diplomu

Jul-Avgust

Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B” i UEFA „A” diplomu 

Septembar 

Treći semestar VII generacije UEFA „B" - grupa B
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B" i UEFA „A" diplomu

Oktobar 

Četvrti semestar VII generacije UEFA „B" - grupa A
Četvrti semestar skraćenog programa UEFA „B+A" - reprezentativci 
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B" i UEFA „A" diplomu

Novembar 

Četvrti semestar VII generacije UEFA „B" - grupa B
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B" i UEFA „A" diplomu

Decembar 

Produženje licenci UEFA „B", UEFA „A" i UEFA Pro 
Polaganje diplomskih ispita za UEFA „B" i UEFA „A" diplomu 

Kandidati zainteresovani za upis na školovanje za sticanje UEFA licenci u Centru za edukaciju trenera FSCG moraju zadovoljiti sljedeće uslove: 

UEFA „PRO“ licenca

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportsku biografiju, adresu i kontakt telefon,
- diplomu o završenoj srednjoj školi,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najviše 60 godina starosti,
- završeno školovanje za trenera sa UEFA „A“ licencom sa uspjehom „vrlo dobar“ i „odličan“,
- najmanje jednu godinu stručnog rada sa UEFA „A“ licencom i
- poznavanje najmanje jednog zvaničnog jezika UEFA.

UEFA „A“ licenca 

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportska biografija, adresu i kontakt telefon,
- potvrdu o završenom srednjem obrazovanju,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najviše 55 godina starosti,
- završeno školovanje za trenera sa UEFA „B“ licencom sa najmeanje vrlodobrim uspjehom,
- najmanje jednu godinu stručnog rada sa UEFA „B“ licencom i
- mišljenje mentora o stažiranju.

UEFA „B“ licenca 

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportska biografija, adresu i kontakt telefon,
- izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu, 
- dokaz o završenom srednjem obrazovanju, 
- potvrdu o završenom najmanje trogodišnjem srednjem obrazovanju,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najmanje 20 a najviše 45 godina starosti,
- kandidat mora imati najmanje šest godina aktivnog igranja u klubovima Prve ili Druge lige Crne Gore ili nacionalnu „B“ licencu sa jednom godinom trenerskog iskustva, 
- položen test provjere fudbalske tehnike (osim ako je u pitanju kandidat koji je igrao za reprezentaciju ili kandidat koji je igrao sedam godina u Prvoj ligi a da nije prošlo pet godina od prestanka aktivnog bavljenja fudbalom). 

Meridianbet 1. CFL 23/24

#TeamPl.WDLG+G-GDPts
1.Dečić Admiral Bet36201065527+2870
2.Mornar36171364532+1364
3.Budućnost36171096643+2361
4.Sutjeska Meridianbet36131494636+1053
5.Jezero36149134138+351
6.Petrovac361115104240+248
7.Arsenal36915124358-1542
8.Jedinstvo Franca36811174356-1335
9.OFK Mladost Lob.bet3697203759-2234
10.Rudar3676232554-2927